Công ty cổ phần lưu trữ Thành Gia Phát

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0911152515

Email: luutruthanhgiaphat@gmail.com

Facebook

Hotline: 0911152515

Email: luutruthanhgiaphat@gmail.com

Facebook

Hotline: 0913.64.68.64

Email: luutruthanhgiaphat@gmail.com

Facebook

Hotline: 0982.15.25.15

Email: thanhtv.qtvp@gmail.com

Facebook

Video

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SẮP XẾP HỒ SƠ VÀ NHẬP DỮ LIỆU

Hiện nay công ty đang cần tuyển 30 lao động làm việc tại Dự án công ty ở Thị trấn Gia Ray huyện Xuân

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỈNH LÝ VÀ NHẬP LIỆU

Do nhu cầu mở rộng Dự án nên công ty Cổ phần Lưu trữ Thành Gia Phát đang cần tuyển gấp vị trí cụ thể như sau

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI UBND CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

Công ty Cổ phần Lưu trữ Thành Gia Phát tuyển dụng nhân viên

Thông tin các dự án

 • Chỉnh lý tài liệu lưu trữ UBND huyện Tân Phú
 • Chỉnh lý tài liệu Phòng Tài nguyên - Môi trường Kon Tum
 • Chỉnh lý tài liệu tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Thống Nhất
 • Hợp tác với Trường Đại học Đồng Nai
 • Chỉnh lý tài liệu của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
 • Chỉnh lý tài liệu tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thống Nhất
 • Chỉnh lý tài liệu tại UBND huyện Định Quán
 • Chỉnh lý tài liệu của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
 • Hợp tác với Trường Đại học Đồng Nai
 • Chỉnh lý tài liệu Phòng Tài nguyên - Môi trường Kon Tum
 • Chỉnh lý tài liệu tại UBND huyện Định Quán
 • Chỉnh lý tài liệu lưu trữ UBND huyện Tân Phú
 • Chỉnh lý tài liệu tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Thống Nhất
 • Chỉnh lý tài liệu tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thống Nhất